תכנייה


07:00 - 08:30
רישום וארוחת בוקר
08:30 - 09:00
ברכות ופתיחה – ACT בישראל והבוטקמפ בישראל

בהנחיית ד"ר רן אלמוג וד"ר קרין שטרן

09:00 - 10:15
סקירה קצרה על ACT, RFT וניתוח התנהגות, ולמה צריך להיות לנו אכפת מהקשר ביניהם
10:15 - 10:30
הפסקה
10:30 - 12:30
הפרדה קוגניטיבית ונכונות
12:30 - 13:15
ארוחת צהריים
13:15 - 14:45
העצמי, ההווה וערכים
14:45 - 15:00
הפסקה
15:00 - 16:15
ערכים והתנהגות מחוייבת
16:15 - 16:30
הפסקה
16:30 - 18:00
יישומים ברמה הקבוצתית והארגונית: ACT-PROSOCIAL
08:00 - 08:30
ארוחת בוקר
08:30 - 10:15
המחקר בבסיס RFT/ACT
10:15 - 10:30
הפסקה
10:30 - 12:30
RFT למתחילים ומדוע RFT רלוונטי לעבודה שלך בACT/ABA
12:30 - 13:15
ארוחת צהריים
13:15 - 14:45
הערכה תפקודית ב-ACT/RFT
14:45 - 15:00
הפסקה
15:00 - 16:30
הערכה תפקודית תרגול I
16:30 - 16:45
הפסקה
16:45 - 18:00
הערכה תפקודית תרגול II
08:00 - 08:30
ארוחת בוקר
08:30 - 10:15
לימודי ACT ב-3 שלבים

שלב ראשון- ה-ACT מטריקס: פלטפורמה לפעולות נוספות

10:15 - 10:30
הפסקה
10:30 - 12:30
לימודי ACT ב-3 שלבים

שלב שני - מטפורות
שלב שלישי - תרגולים אקטיביים

12:30 - 13:15
ארוחת צהריים
13:15 - 14:45
תרגול השימוש ב-3 השלבים

נכונות

14:45 - 15:00
הפסקה
15:00 - 16:30
תרגול השימוש ב-3 השלבים

הפרדה קוגניטיבית

16:30 - 16:45
הפסקה
16:45 - 18:00
"הקשר לעניין"

שימוש במדע ההתנהגות הקונטקסטואלית בסביבות שונות: עם סובלים מפסיכוזה אקוטית, עם מטופלים עם התנהגויות התמכרות, ובבניית קשרים וארגונים פרו-סוציאליים להתמודדות עם לחץ וטראומה (בהנחיית דב בן-יעקב קורצמן)

08:00 - 08:30
ארוחת בוקר
08:30 - 10:15
תרגול השימוש ב-3 השלבים

מודעות לכאן ולעכשיו

10:15 - 10:30
הפסקה
10:30 - 12:30
תרגול השימוש ב-3 השלבים

חווית עצמי גמישה

12:30 - 13:15
ארוחת צהריים
13:15 - 14:30
תרגול השימוש ב-3 השלבים

ערכים והתנהגות מחוייבת

14:30 - 14:45
הפסקה
14:45 - 16:15
מחברים את הכל יחד – תרגול I
16:15 - 16:30
הפסקה
16:30 - 18:00
מחברים את הכל יחד – תרגול II

התחייבויות אישיות ופרידה